zizo | آشپزی با سرآشپز پاپیون (من آشپزم)

دستور پختی یافت نشد

عکسی یافت نشد

عکس های پیشنهادی
۱.۷k
۵۶
۱.۶k
۵۳
۱.۶k
۶۳
۱.۵k
۵۸
دستورپخت های پیشنهادی
۲.۶k
۱۰
۹۰'
۵.۴k
۱۰
۱۳۰'
۲.۶k
۵
۴۰'
۱.۷k
۱۱
۱۸۰'
۱.۴k
۱۸
۷۵'
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
{تا توانی ♥ی بدست آور ♥ شکستن هنر نمیباشد}
مهربانی تزئین لحظه هاست
زندگی زیباست ای زیبا پسند زیبه اندیشان به زیبایی رسند
الهه بلوچ 28ساله تهران